لطفا برای رزرو سی آی پی در قسمت توضیحات حتما شماره تماس مسافر را وارد کنید
لانج فرودگاه اردبیل

لانج فرودگاه اردبیل

سرویس Lounge فرودگاه اردبیل

خدمات Lounge فرودگاه بین اللملی اردبیل به شرح زیر است:

  • دریافت کارت پرواز مسافر
  • تحویل چمدان و بار مسافر
  • پذیرایی مختصر در لانج
 • اینترنت پرسرعت
 • ترانسفر شهری با انواع خودرو با هزینه جداگانه

نکته یک: این سرویس فاقد ورودی،گیت پلیس مجزا و خودروی باند می باشد و لانج فرودگاه در داخل ترمینال اصلی واقع شده است.
نکته دو: این سرویس در حال حاضر فقط برای پروازهای تهران و مشهد قابل استفاده است.

ردیف

شرح

مبلغ (ریال)

توضیحات

1

ورودی و خروجی مسافر بالای 2 سال

300.000

مسافر زیر 2 سال رایگان میباشد

2

مستقبل و مشایع کننده

200.000

3

ترنسفر BMW350

400.000

اطلاعات پرواز فرودگاه اردبیل 

بیشتر بدانید

خدمات Lounge فرودگاه بین اللملی اردبیل به شرح زیر است:

  • دریافت کارت پرواز مسافر
  • تحویل چمدان و بار مسافر
  • پذیرایی مختصر در لانج
 • اینترنت پرسرعت
 • ترانسفر شهری با انواع خودرو با هزینه جداگانه

نکته یک: این سرویس فاقد ورودی،گیت پلیس مجزا و خودروی باند می باشد و لانج در داخل ترمینال اصلی واقع شده است.
نکته دو: این سرویس در حال حاضر فقط برای پروازهای تهران و مشهد قابل استفاده است.

ردیف

شرح

مبلغ (ریال)

توضیحات

1

ورودی و خروجی مسافر بالای 2 سال

500.000

مسافر زیر 2 سال رایگان میباشد

2

مستقبل و مشایع کننده

300.000

3

ترنسفر BMW350

400.000

 

سرویس CIP در سایر فرودگاهها: 
 
 
 

لانژ فرودگاه اردبیل لانژ فرودگاه اردبیل لانژ فرودگاه اردبیل لانژ فرودگاه اردبیل لانژ فرودگاه اردبیل لانژ فرودگاه اردبیل لانژ فرودگاه اردبیل