آزمایشگاههای PCR هواپیمایی ماهان

آخرین بروز رسانی آزمایشگاه های مورد تایید جهت انجام تست کویید19 برای مسافرین هواپیمایی ماهان ایر

بدینوسیله لیست آزمایشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جهت انجام تست کرونا (PCR) برای تمامی مسیرهای بین المللی هواپیمایی ماهان به استثنا پروازهای مسیر کشور چین جهت اطلاع رسانی به مسافرین اعلام می گردد.
1-آزمایشگاه پاتوبیولوژی آراد (کرج)
2-آزمایشگاه پارک (اصفهان)
3-آزمایشگاه تشخیص پزشکی ملل(اصفهان)
4-آزمایشگاه نیکان (مشهد)
5-آزمایشگاه دکتر اکبرزاده (مشهد)
6-آزمایشگاه پاتوبیولوژی (مشهد)
7-آزمایشگاه آنالیز(شیراز)
8-آزمایشگاه اکسیژن (شیراز)
9-آزمایشگاه بوعلی(قم)
10-آزمایشگاه آریا(اهواز)
11-آزمایشگاه بیمارستان خصوص پارس(رشت)
12-آزمایشگاه فرزان(همدان)
13-آزمایشگاه فجر(ساری)
14-آزمایشگاه ونک(تهران)
15-آزمایشگاه بیمارستان عرفان نیایش(تهران)
16-آزمایشگاه بیمارستان پارس(تهران)
17-آزمایشگاه تهران لب(تهران)
18-آزمایشگاه کیوان(تهران)
19-آزمایشگاه آرمین(تهران)
20-آزمایشگاه بیمارستان رسالت(تهران)
21-آزمایشگاه انستیتو پاستور تهران(جهت دیپلمات ها و مامور)
22-آزمایشگاه بیمارستان دی(تهران)
23-آزمایشگاه قلی زاده_اسفندی(ورامین)
24-آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک(ورامین)
25-آزمایشگاه امروز(شهرری)
26-آزمایشگاه سلام (تبریز)
27-آزمایشگاه تخصصی بهسان (اراک)
28-آزمایشگاه دکتر دبیری (کرمان)
29-آزمایشگاه هراز آمل(آمل)

همچنین آزمایشگاه های مورد تایید جهت انجام تست کرونا(PCR) و آنتی بادی های سرمی کووید 19( IGM,IgG) برای پروازهای مسیر کشور چین، به شرح ذیل نیز انجام می گردد.
1- آزمایشگاه بیمارستان پارس تهران
خاطر نشان می سازد کلیه مسافرینی که با گواهی منفی تست(PCR) از مبدا ایران به کشورهای دیگر پرواز نموده اند،می توانند بدون نیاز به انجام تست مجدد در مدت 7 روز از تاریخ انجام تست PCR به ایران بازگردند در غیر اینصورت انجام و ارائه تست PCR جدید ظرف 72 ساعت قبل از زمان پروازبرگشت در مسیرهای ورودی به کشور ایران الزامی می باشد.

جهت اطلاعات بیشتر می توانید با هواپیمایی ماهان تماس حاصل فرمائید. 

ارسال دیدگاه