شماره تلفن های فرودگاه امام

تلفن های ضروری فرودگاه امام خمینی (ره)

 

شماره تماس اطلاعات پرواز : 096330

رزرواسیون سالن CIP فرودگاه: 57736 – 021

شماره تماس تلفن خانه فرودگاه : 5100118 , 5100111(021)

شماره تماس پارکینگ فرودگاه : 51007199 (021)

شماره تماس حراست فرودگاه: 5- 51005802 (021) ,51006030 (021)

شماره تماس پلیس گذرنامه : 51007331 – 021

شماره تماس مدیریت ترمینال ورودی : 51007212 – 021

شماره تماس مدیریت ترمینال خروجی : 51007414 -021

سامانه پیامکی دفتر ارتباطات، اطلاع رسانی وامور بین الملل : 10009633

شماره تماس رسیدگی به شکایات: 51006666 (021)

جهتارتباط با قسمتهای مختلف فرودگاه می بایست با تلفن خانه تماس بگیرید. به عنوان مثال تماس با دفاتر شرکتهای هواپیمایی از طریق تلفن خانه امکان پذیر است. همچنین تماس با کارگو نیز از طریق تلفن های بخش تلفن خانه امکان دارد. 

ارسال دیدگاه