لانج فرودگاه اردبیل

لانج فرودگاه اردبیل

سرویس Lounge فرودگاه اردبیل

خدمات Lounge فرودگاه بین اللملی اردبیل به شرح زیر است:

  • دریافت کارت پرواز مسافر
  • تحویل چمدان و بار مسافر
  • پذیرایی مختصر در لانج
 • اینترنت پرسرعت
 • ترانسفر شهری با انواع خودرو با هزینه جداگانه

نکته یک: این سرویس فاقد ورودی،گیت پلیس مجزا و خودروی باند می باشد و لانج فرودگاه در داخل ترمینال اصلی واقع شده است.
نکته دو: این سرویس در حال حاضر فقط برای پروازهای تهران و مشهد قابل استفاده است.

ردیف

شرح

مبلغ (ریال)

توضیحات

1

ورودی و خروجی مسافر بالای 2 سال

300.000

مسافر زیر 2 سال رایگان میباشد

2

مستقبل و مشایع کننده

200.000

3

ترنسفر BMW350

400.000

اطلاعات پرواز فرودگاه اردبیل 

بیشتر بدانید

خدمات Lounge فرودگاه بین اللملی اردبیل به شرح زیر است:

  • دریافت کارت پرواز مسافر
  • تحویل چمدان و بار مسافر
  • پذیرایی مختصر در لانج
 • اینترنت پرسرعت
 • ترانسفر شهری با انواع خودرو با هزینه جداگانه

نکته یک: این سرویس فاقد ورودی،گیت پلیس مجزا و خودروی باند می باشد و لانج در داخل ترمینال اصلی واقع شده است.
نکته دو: این سرویس در حال حاضر فقط برای پروازهای تهران و مشهد قابل استفاده است.

ردیف

شرح

مبلغ (ریال)

توضیحات

1

ورودی و خروجی مسافر بالای 2 سال

500.000

مسافر زیر 2 سال رایگان میباشد

2

مستقبل و مشایع کننده

300.000

3

ترنسفر BMW350

400.000

 

سرویس CIP در سایر فرودگاهها: 
 
 
 

لانژ فرودگاه اردبیل لانژ فرودگاه اردبیل لانژ فرودگاه اردبیل لانژ فرودگاه اردبیل لانژ فرودگاه اردبیل لانژ فرودگاه اردبیل لانژ فرودگاه اردبیل